Aktualita: 19.11.2019 - Tisková zpráva - Pop Academy pomalu završuje další rok svého působení. Letos proběhla řada projektů. Nejvýznamnějším z nich byl projekt  "Činnost Pop Academy na rok 2019", který získal podporu Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto projektu  Vás zveme na poslední akci a to Vánoční koncerty, které se uskuteční 17.12. a 20.12., od 18:00 v nových prostorách Sky Music Club.  

Young Talent Festival

 

 International Young Talent Festival

 

Kategorie:    1) 6 - 9 let    2) 10 - 12 let   3) 13 - 15 let    4) 16 - 26 let

Termíny:   Uzávěrka přihlášek: 30.9.2020     Vyhlášení postupujících: 9.10.2020      Finále: 22. 10. 2020

Místo konání: SKY MUSIC CLUB, Musorgského 6,  702 00, Ostrava, Česká Republika ( www.skymusicclub.cz)

 

PŘIHLÁŠKA WORD -ZDE                       PDF - ZDE                    PODMÍNKY KE STAŽENÍ - ZDE

 

Podmínky pro přihlášení

Věk od 6 do 26 let (včetně)

Vyplněná přihláška zaslaná do na emailovou adresu talentfestivalinfo@gmail.com  do 30.9.2020

• Soutěžící pošle odkaz na YouTube (video kde zpívá), spolu s přihláškou na emailovou adresu talentfestivalinfo@gmail.com  do 30.9.2020 (libovolná píseň v libovolné délce)

!!! Po zaslání přihlášky a odkazu budete informováni o zařazení do  soutěže!!!

Po uzávěrce přihlášek zasedne porota, která na základě nahrávek vybere postupující do finále

Nejpozději 9.10.2020 budou na webových stránkách www.popacademy.cz a na facebookovém profilu zveřejněni postupující. Ti také obdrží informační email o postupu s dalšími informacemi a propozicemi k soutěži.

 

 Podmínky pro účast ve finále (pro postupující)

Zaslání požadovaných informací a hudebních podkladů do 16.10.2020 na email talentfestivalinfo@gmail.com                       

Soutěžící si připraví 1 libovolnou skladbu v délce do 4 minut (hudební podklady zašle ve formátu MP3 na email talentfestivalinfo@gmail.com do 16.10.2020

Finále proběhne 22.10. v hudebním klubu SKY MUSIC CLUB. Finále bude probíhat celý den  - rozpis jednotlivých kategorií obdrží postupující mailem. Vyhlášení výsledků proběhne v den konání finále.

Finálová kola jsou přístupná veřejnosti  

U nezletilých zpěváků se doporučuje doprovod zákonného zástupce

pro finále se doporučuje společenský oděv

Nerespektování jakéhokoliv pravidla může vést k okamžitému vyloučení ze soutěže. Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat. Pořadatel má právo tato pravidla kdykoli, i v průběhu soutěže, měnit.