Aktualita: 14.06.2019 - Letní koncert všech oddělení! - Závěrečný koncert všech oddělelení proběhne 27.6. od 17:00 v Pasta Romana v Havířově. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v Pop Academy nebo na místě před začátkem koncertu. Těšíme se na Vás :-)  

Young Talent Festival

Přihláška ve wordu zde
Přihláška v PDF zde.

Pravidla soutěžního festivalu International Young Talent Festival

Kategorie soutěžících:

I. Děti 8 – 15 let (včetně)

II. Dospělí 16 – 26 let (včetně)   

Termíny:

Uzávěrka přihlášek -
31. 3. 2018

Vyhlášení postupujících - 5. 4. 2018

Festival - 10. 5. až 12.5. 2018

Místo konání: 
Česká Republika, Ostrava, Divadlo loutek Ostrava
 


Podmínky pro přihlášení:

• věk od 8 do 26 let (včetně)
• vyplněná přihláška zaslaná do 31. 3. 2018 na emailovou adresu talentfestivalinfo@gmail.com

 Soutěžící pošle odkaz na Youtube (video kde zpívá), spolu s přihláškou na emailovou adresu talentfestivalinfo@gmail.com do 31.3.2018 (libovolná píseň v libovolné délce) 
• Uhrazený registrační poplatek ve výši 270,- Kč / 10 € zaplacený nejpozději do 3 dnů od odeslání přihlášky a nejpozději do 31.3.2018 na náš účet (platební údaje viz níže)  
Neuhrazení registračního poplatku ve stanovené lhůtě bude mít za následek vyřazení ze soutěže! 
 
!!! Po zaslání přihlášky a připsání registračního poplatku na účet, budete informováni o zařazení do soutěže!!!  

• Po uzávěrce přihlášek zasedne porota, která na základě nahrávek vybere postupující do finále (z každé kategorie vybereme 10 až 20 postupujících) 
• Nejpozději 5.4.2018 budou na webových stránkách soutěže (www.talentfestival.eu) a na facebookovém profilu zveřejněni postupující. Ti také obdrží informační email o postupu s dalšími informacemi a propozicemi k soutěži a dotazník. 


Podmínky pro účast ve finále (pro postupující):

• Zaslání požadovaných informací a hudebních podkladů do 30.4.2018 na email talentfestivalinfo@gmail.com 
• Uhrazení registračního poplatku pro finále ve výši 1000 Kč/ 40 € do 30.4.2018 na náš účet (platební údaje viz níže) 
Neuhrazení registračního poplatku ve stanovené lhůtě bude mít za následek vyřazení ze soutěže! 
• Soutěžící si připraví 1 libovolnou skladbu pro večerní program, 1 libovolnou skladbu pro soutěžní kolo v délce do 3 minut (hudební podklady pro obě písně zašle ve formátu MP3 na email talentfestivalinfo@gmail.com do 30.4.2018) a 1 povinnou skladu ze seznamu (seznam povinných písní bude zaslán spolu s hudebními podklady s informačním mailem) 

Festival:

Orientační harmonogram festivalu: 

10.5.2018: 
• V odpoledních hodinách přivítání soutěžících a slavnostní recepce, soutěžící obdrží veškeré informace 
• Večer bude koncert soutěžících   

11.5.2018: 
• Dopoledne – nácvik společných skladeb 
• Odpoledne -  soutěžní kola v Divadle loutek Ostrava 

12.5.2018: 
•  Odpoledne – generální zkouška a slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků a slavnostní recepce 

• Koncerty a soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti 
• Součástí festivalu bude také dobrovolný doplňující program 
• Konkrétní časy a místa konání budou upřesněny v průběhu soutěže 
• V případě zájmu zajistíme ubytování pro soutěžící a doprovod pro celou dobu konání festivalu v hotelu Mercure (
http://www.mercureostrava.cz/) za zvýhodněnou cenu
• U nezletilých zpěváků se doporučuje doprovod zákonného zástupce 
• Pro galavečer je nutný společenský oděv 
• Doporučujeme, dbejte na kvalitu svého vystoupení i mimo soutěžní program, je možná účast porotců 

Nerespektování jakéhokoliv pravidla může vést k okamžitému vyloučení ze soutěže. Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat. Pořadatel má právo tato pravidla kdykoli, i v průběhu soutěže, měnit. 

 

Platební údaje: 

Číslo účtu: 2800255641/2010 ( Fio Bank) 

IBAN CZ6520100000002800255641 
BIC  FIOBCZPPXXX 
specifický symbol: 2018 
variabilní symbol: uveďte datum narození soutěžícího ve formátu DDMMRRRR. 
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení soutěžícího 

Kontakty: 
www.talentfestival.eu, https://www.facebook.com/internationalyoungtalentfestival/ 
talentfestivalinfo@gmail.com 
+420 773 87 28 77